Orientacja.pl
Home

Pobór krwi w 2017 roku w Olecku

2016-12-29 10:56:17 (ost. akt: 2016-12-29 10:56:17)
Pobór krwi w 2017 roku w Olecku

W 2017 roku pobór krwi od honorowych dawców będzie się odbywał w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27.

W 2017 roku pobór krwi od honorowych dawców odbywał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27 od godz. 8 do godz. 11 w poniższych terminach: 5 stycznia, 2 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 9 listopada i 7 grudnia.

W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej). Sprzęt do poboru jest zawsze jednorazowy. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut.

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg i legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania).

Na prośbę Dawcy: wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole, wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd,
wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników badań.

To jest uproszczona, mobilna wersja serwisu Orientacja.pl. Zachęcamy do odwiedzenia także pełnej wersji serwisu Orientacja.pl, dostosowanej do różnej wielkości ekranów.

2017 © Orientacja.pl