Wystartuj w II Oleckiej Trzynastce

2014-03-14 09:46:24 (ost. akt: 2014-03-14 09:53:22)
W plenerzeSport Olecko 17 maja 2014
Wystartuj w II Oleckiej Trzynastce

Autor zdjęcia: Marek Pacyński

Stowarzyszenie Olecko Biega zaprasza do udziału w II Oleckiej Trzynastce, która odbędzie się 17 maja 2014 roku wokół jeziora Oleckie Wielkie po Wiewiórczej Ścieżce. Biegacze na 13 km trasę ruszą ze stadionu miejskiego w Olecku o godz. 11.

Limit uczestników wynosi 150 osób. Formularz zgłoszeniowy oraz pełny regulamin dostępny jest na stronie www.13.olecko.pl.

Jednocześnie Stowarzyszenie zachęca biegaczy z Olecka i nie tylko do wstąpienia w szeregi klubu biegowego Olecko Biega. Wszelkie pytania dotyczące przynależności można kierować na adres e-mail oleckobiega@wp.pl.

Regulamin II Oleckiej Trzynastki

Organizator:
Stowarzyszenie Olecko Biega.
Współorganizatorzy:
1. Nadleśnictwo Olecko.
2. Urząd Miasta w Olecku.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
Partnerzy:
1. MLKS Czarni Olecko.
2. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Krystyna Lacha Szyrmy.
3. Olmedica w Olecku sp. z o. o.
Termin i miejsce:
1. 17 maja 2014 r. (sobota) godzina 11.00, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.
2. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku MOSiR, ul. Park 1.
3. Weryfikacja zawodników: 9.00 – 10.30.
Imprezy towarzyszące:
1. Marsz Nordic Walking.
2. Termin i miejsce: 17 maja 2014r. (sobota), godzina 11.02, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.
3. Weryfikacja zawodników: 9.00 – 10.30.
Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16 lat (decyduje rok urodzenia).
2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do podpisania wspólnie z opiekunem prawnym w dniu zawodów oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów).
3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu dostępnym w biurze zawodów.
4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.
5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).
6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
- numer startowy wraz z agrafkami,
- napój izotonik, banan,
- materiały promocyjne Nadleśnictwa oraz miasta Olecko,
- koszulkę.
7. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:
- pamiątkowy medal na mecie,
- wodę,
- ciepły posiłek regeneracyjny.
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu oraz chipy przyczepione do buta.
9. Brak chipa oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
10. Po ukończonym biegu chip przyczepiony do buta należy niezwłocznie zwrócić.
11. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.
Zgłoszenia, opłata startowa:
1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.13.olecko.pl lub mailowo na adres oleckiebiegi@wp.pl
oraz osobiście w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.30.
2. Limit uczestników – 150 osób.
3. W zgłoszeniu na adres mailowy oleckiebiegi@wp.pl należy podać:
- imię,
- nazwisko,
- miejscowość zameldowania wraz z kodem pocztowym,
- data urodzenia,
- PESEL w celu ubezpieczenia zawodnika,
- reprezentowany klub,
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy,
- rozmiar koszulki,
4. Osoby biorące udział w biegu głównym muszą dokonać opłatę startową w wysokości 35,00 zł na konto Stowarzyszenie Olecko Biega 08 2030 0045 1110 0000 0330 5430 z tytułem przelewu „II Olecka Trzynastka” (do 15.05.2013 r.) lub w dniu zawodów w biurze. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.
5. Z opłaty startowej zwolnione są osoby mające powyżej 70 lat oraz osoby startujące w Nordic Walking.
6. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu
weryfikacji danych i dowód opłaty startowej.
Klasyfikacje:
1. Klasyfikacja open kobiet oraz mężczyzn.
2. Klasyfikacja mieszkańców powiatu oleckiego kobiet i mężczyzn.
3. Klasyfikacja drużynowa (suma czasów czterech najszybszych zawodników, drużyny mieszane czyli trzech mężczyzn + jedna kobieta lub trzy kobiety + jeden mężczyzna lub dwie kobiety + dwóch mężczyzn).
4. Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn (decyduje rok urodzenia).
Kobiety:
K1 (29 i młodsze) – 1985 i młodsze,
K2 (30 – 39) – 1975 – 1984,
K3 (40 – 49) – 1965 – 1974,
K4 (50 i starsze) – 1964 i starsze.
Mężczyźni:
M1 (29 lat i młodsi) – 1985 i młodsi,
M2 (30 - 39) – 1975 – 1984,
M3 (40 - 49) – 1965 – 1974,
M4 (50 - starsi) – 1964 i starsi.

Trasa biegu II Oleckiej Trzynastki oraz trasa marszu Nordic Walking:
Bieg „Wiewiórczą Ścieżką” wokół Jeziora Oleckie Wielkie. Start i meta biegu usytuowane będą na Stadionie Miejskim w Olecku. 95 % trasy o nawierzchni naturalnej, pozostałe 5% kostka. Punkty odżywcze z wodą będą znajdować się na 4,5 i 9 kilometrze. Trasa nie posiada atestu PZLA. Marsz Nordic Walking odbędzie się na terenie Parku Sportu i Rekreacji.
Nagrody:
1. Za miejsca 1-3 w kategorii open puchary dla kobiet i mężczyzn.
2. Za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych puchary dla kobiet i mężczyzn.
3. Za miejsca 1-3 w kategorii najlepszy mieszkaniec powiatu oleckiego puchary.
4. Za miejsca 1-3 w kategorii drużynowej puchary.
5. Puchary dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
6. Puchary dla zwycięzców w przypadku pobicia rekordu trasy:
- mężczyzn: 00:46:16,
- kobiet: 00:59:37.
7. Nagrody z kategorii open nie dublują się z nagrodami z kategoriami wiekowymi, z wyłączeniem powiatu oleckiego.
8. Po głównej ceremonii wręczenia pucharów losowanie nagród rzeczowych wśród zawodników imprezy.
Program zawodów:
09.00 – 10.30 – zgłoszenia i weryfikacja zawodników,
10.55 – uroczyste otwarcie imprezy,
11.00 – start II Oleckiej Trzynastki i Marszu Nordic Walking,
13.00 – posiłek regeneracyjny
14.00 – wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów.
Pomiar czasu, limit:
1. Pomiar czasu – elektroniczny Good Time Jan Salewski,
2. Limit czasu na przebycie trasy – 2 godziny.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB